Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je získat informace a rozšířit dovednosti účastníků k výuce matematiky v současných legislativních podmínkách společného vzdělávání při individuálním přístupu k žákům nadaným a současně žákům oslabeným. Výměna praktických zkušeností ze zásobníku úloh lektorky i námětů účastníků. Seminář poskytne účastníkům informace o problematice diferencované výuky, která je předpokladem individuálního přístupu a skýtá žákům možnosti naučit se a pochopit učivo na úrovni jejich intelektu, odpovídajícího jejich schopnostem. Diferencovaná výuka je způsob, jak naplnit klíčové kompetence při využití rozmanitých stylů a postupů učení v závislosti na schopnostech žáků.Diferencovat můžeme čas, množství úkolů, rozsah a náročnost učiva. Obsah: • Neformální výuka matematiky • Nejčastější chyby při výuce matematiky • Úlohy vhodné pro žáky nadané, rozbor možností řešení úloh • Modifikace úloh pro žáky, kteří učivo zvládají obtížně

Podrobnější informace

určeno pro pedagoy 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Detaily akce

Číslo akce: AK04347
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 850 Kč
Termín akce od: 11. 3. 2021 - 13:00
Termín akce do: 11. 3. 2021 - 16:15
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 11. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 4. 3. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Mgr. Irena Budínová Ph.D.