Popis vzdělávací akce

Lektor Mgr. Vít Krčál seznámí s obsahem novely, jejíž některé části jsou aktuálně předmětem polemik. Představí znění vládního návrhu i pozměňovací návrhy přijaté Poslaneckou sněmovnou. Lektor pracoval v letech 2014 až 2020 na MŠMT jako vedoucí oddělení majícího na starost péči o pedagogické pracovníky (úpravu odborné kvalifikace, dalšího vzdělávání, odměňování, ale i koncepci přípravy ve studijních programech vysokých škol). Konkrétní příklady témat obsahu novely: změny v oblasti odborné kvalifikace učitelů nebo asistentů pedagoga, změny v možnostech uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele ředitelem, adaptační období a podpora začínajících učitelů, změny v oblasti akreditací v oblasti DVPP; seznámení s pozměňovacími návrhy - novým platovým systémem pedagogických pracovníků, novými pozicemi (školský logoped ad.). V rámci kurzu bude i prostor na individuální dotazy.

Podrobnější informace

Určeno pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jakožto i pro všechny zájemce o danou problematiku.

Detaily akce

Číslo akce: AK04386
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 4. 3. 2021 - 09:00
Termín akce do: 4. 3. 2021 - 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 4. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 2. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Lektor: Mgr. Vít Krčál

Na akci se nelze přihlásit.