Popis vzdělávací akce

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Žáci s poruchami autistického spektra jsou dnes v rámci inkluzivního vzdělávání stále častěji zařazováni do škol hlavního vzdělávacího proudu. Edukace těchto žáků v prostředí běžné základní školy sebou nese jistá úskalí a je zřejmé, že metody a formy běžně ve výuce používané, nemusí být efektivní pro žáka s autismem. V průběhu webináře se proto zaměříme na metodu strukturovaného učení, která je v prostředí českých škol často využívána. V úvodu se seznámíme s jejími hlavními principy, poté na jejich aplikaci v rámci edukačního procesu. Na praktických ukázkách uvedeme metodická doporučení směřující k výuce čtení, psaní a matematiky. Využití této metody působí preventivně na vznik problémového chování. V průběhu kurzu se také zaměříme na funkční spolupráci a vymezení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga.

Detaily akce

Číslo akce: AK04404
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 20. 5. 2021 – 09:00
Termín akce do: 20. 5. 2021 – 14:00
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 20. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: PhDr. Petr Adamus Ph.D