Popis vzdělávací akce

Jak upravit prostředí pro efektivní učení, prvky multisenzorického prostředí v běžných třídách. Postupy a pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy pro společné vzdělávání. Lektorka účastníky seznámí s postupy,doporučí pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí snoezelen. Představí praktické tipy formou obrázků a fotografií z vlastní i zahraniční praxe, které pomáhají naplnit individuální potřeby žáků při společném vzdělávání.

Podrobnější informace

Pro pedagogy MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelé školských zařízení, školní psychologové, pedagogové volného času, učitelé speciálních škol

Detaily akce

Číslo akce: AK04424
Akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Cena: 870 Kč
Termín akce od: 6. 5. 2021 – 13:15
Termín akce do: 6. 5. 2021 – 17:15
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 6. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 5. 0201

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Dagmar Mega

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.