Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit se základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkcí metodika. Dále se dozví, jak postupovat při tvorbě minimálně preventivního programu. Webinář pomůže upozornit na odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole, naučí jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém. Seznámí účastníky se základní legislativou, o kterou se mohou při řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.

Podrobnější informace

Seminář se skládá ze dvou částí: 1.) Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi atd.) 2.) Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení.

Detaily akce

Číslo akce: AK04430
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 3. 5. 2021 – 08:30
Termín akce do: 3. 5. 2021 – 13:00
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 3. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 4. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Mgr. Helena Adamusová