Popis vzdělávací akce

Seminář je orientovaný na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků. Účastníci semináře se naučí tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně. Práce v semináři se bude odehrávat s autentickými, zejména uměleckými texty využitelnými pro práci s žáky této věkové skupiny. Účastníci semináře dostanou výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.

Podrobnější informace

Seminář je určen vyučujícím češtiny na středních školách.

Detaily akce

Číslo akce: AK04451
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 350 Kč
Termín akce od: 21. 4. 2021 – 13:00
Termín akce do: 21. 4. 2021 – 18:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 21. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 21. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. František Brož_metodické mat. pro čten. gram. a ověřování výsledků vzdělávání, hodnocení

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.