Popis vzdělávací akce

Obsahem semináře je ukázat učitelkám mateřských škol způsoby a metody práce, pomocí kterých budou umět vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti postupně samozřejmostí. Výchovný styl a jeho znaky, vymezení pojmů, pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení, ukázky z praxe, pravidla a příběhy, rituály, piktogramy.

Podrobnější informace

Cílem semináře je naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby byla pro děti pochopitelná, smysluplná a děti je mohly dodržovat.

Detaily akce

Číslo akce: AK04467
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Cena: 1 050 Kč
Termín akce od: 26. 8. 2021 – 10:00
Termín akce do: 26. 8. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 26. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 19. 8. 2021

Místo akce: Znojmo a okolí
Konkrétní místo: Znojmo, Jana Palacha 11
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Mgr. Eva Svobodová