Popis vzdělávací akce

Vznik československého státu a německý negativismus jako jiný přístup. Druhá polovina dvacátých let, německý aktivismus. Hospodářská krize, Sudetoněmecká strana, Kameradschaftsbund a Aufbruchkreis, Karlovarský program a jeho spojitost s rokem 1918. Mnichov 1938, politické, právní a hospodářské aspekty. Protektorát, domácí a zahraniční odboj, německý antifašismus. Benešovy dekrety. Odsun Němců, problematika divokého odsunu. Německá historiografie v Čechách v první polovině 20.století a její pohledy na roli Němců.

Detaily akce

Číslo akce: AK04482
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 700 Kč
Termín akce od: 2. 11. 2021 – 14:00
Termín akce do: 2. 11. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 2. 11. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 10. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: PhDr. Walter Bartoš Ph.D., MBA