Popis vzdělávací akce

Účastníci semináře budou informováni o současném legislativním rámci školství a získají potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci a využití nových legislativních změn pro řízení škol a školských zařízení z oblasti pracovního práva a školského zákona.

Podrobnější informace

Aktuální stav školské legislativy - novinky

Detaily akce

Číslo akce: AK04484
Akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Cena: 1 400 Kč
Termín akce od: 2. 6. 2021 – 08:30
Termín akce do: 2. 6. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 2. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: JUDr. Hana Poláková