Popis vzdělávací akce

Program je zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost na vzdělávání, školní úspěch a neúspěch. Program nastíní možnosti podpory: motorických a smyslových schopností, pozornosti, soustředění, paměti – konsolidace a rekonsolidace, kódování a dekódování mluvního projevu, asymetrie mozkových hemisfér, propojenost vývojového oslabení dítěte a SPU u žáka.

Detaily akce

Číslo akce: AK04492
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 28. 4. 2021 – 08:30
Termín akce do: 28. 4. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 28. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 21. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: PhDr. Renáta Jurčíková