Popis vzdělávací akce

Školy dnes převážně působí v online prostoru. Využívání komunikačních platforem představuje zásadní trend současné situace. Využívání těchto nástrojů však s sebou nese i zvýšené nároky na kybernetickou bezpečnost a zajištění e-privacy všech členů digitální komunikace. Mnohé z povinných atributů jsou v těchto přenosech zanedbávány, ať už jde o předávání osobních údajů třetím stranám, možné útoky na infrastrukturu škol. Tento webinář přináší nástin možností, jak alespoň částečně předejít některým nežádoucím aktivitám.

Detaily akce

Číslo akce: AK04496
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 690 Kč
Termín akce od: 14. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 14. 4. 2021 – 13:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 14. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 29. 3. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
Lektor: Ing. Milan Hausner

Na akci se nelze přihlásit.