Popis vzdělávací akce

Zajímá vás, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu, která bude bavit i Vaše žáky? Přijďte se inspirovat od učitele z praxe. Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které možná ještě neznáte. Předvedeme si způsoby, jak se ve třídě nejvíce přiblížit reálné konverzaci a jak do ní zapojit celou třídu. Představíme si, jak žáky reálně vybavit komunikačními frázemi a ukážeme si způsob, jak zásobu frází u žáků průběžně rozšiřovat. Vyzkoušíte si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby zatraktivnění moderními technologiemi. Připomeneme některé tradiční a stále efektivní aktivity a ukážeme, jak je osvěžit. Ukážeme si motivační aktivity do dvojic a možné organizace třídy při osvojování slovní zásoby. Čeká Vás výběr mnemotechnik využitelných pro rychlé opakování slovní zásoby. Modelově si zažijete několik výukových metod, které rozvíjí porozumění. Nastíníme způsoby podporujícího hodnocení. Ze semináře si odnesete zásobník aktivit a přístupů, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

Podrobnější informace

. Na semináři získáte ochutnávkový balíček PDF materiálů pro vlastní výuku. Seminář je obsahově zaměřený na AJ a NJ a je vhodný pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Z důvodu trvajících opatření byla změněna forma na online.

Detaily akce

Číslo akce: AK04497
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 1 400 Kč
Termín akce od: 29. 4. 2021 – 08:00
Termín akce do: 29. 4. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 29. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 23. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
Lektor: Mgr. Lukáš Heřman