Popis vzdělávací akce

Seminář je zaměřen na prohloubení komunikativních kompetencí pedagogických pracovníků v běžných situacích i v situacích emočně vypjatých. Seminář se zabývá problematikou nežádoucího chování žáků, konkrétně se budeme dotýkat volby vhodných komunikačních postojů a prostředků, které mohou pedagogové využít v situacích běžných i emočně vypjatých, aby byly eliminovány nežádoucí dopady narušeného chování žáků. Znalost těchto technik umožní učitelům preventivně předcházet vyhroceným komunikačním situacím. Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace, které budou v rámci semináře analyzovány z hlediska vhodného řešení.

Podrobnější informace

Cílová skupina: ZŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK04504
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 870 Kč
Termín akce od: 13. 5. 2021 – 13:00
Termín akce do: 13. 5. 2021 – 16:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 13. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 13. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA – lektorka soc. psycholog., spec. ped. dovedností a preventivních témat.

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.