Popis vzdělávací akce

Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou migrace v dějinách staroorientálních a antických států. Migrace určuje dějiny lidského druhu od počátku jeho historie. Teprve v průběhu neolitické revoluce v souvislosti s rozvojem zemědělství dochází k usazení některých populací, urbanizaci a vzniku prvních států. Tehdy se zvýrazňuje napětí mezi lidmi usazenými v pevných a stálých sídlech a na územích s vymezenými hranicemi a lidmi v pohybu. Migrace vede ke konfliktům a pádům říší, ale současně i k jejich vzniku, civilizačnímu rozvoji a kulturní výměně. Tyto procesy si ukážeme na vybraných příkladech z dějin staroorientálních států a antického Řecka a Říma.

Podrobnější informace

Určeno pro všechny fanoušky historie a obzvláště starověkých dějin.

Detaily akce

Číslo akce: AK04516
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 700 Kč
Termín akce od: 15. 4. 2021 – 14:00
Termín akce do: 15. 4. 2021 – 16:30
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 15. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 12. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Lektor: Doc.PhDr. Lubor Kysučan Ph.D.

Na akci se nelze přihlásit.