Popis vzdělávací akce

Cílem webináře je zbavit účastníky ostychu z vystupování před webkamerou. Pokud jste nejistí před webkamerou, je to dáno dvěma věcmi: nemáte publikum a máte malý prostor. Jste ve stejné pozici jako televizní moderátoři – jejich nezákladnější dovedností je schopnost představit si za kamerou miliony diváků a vnímat oko kamery jako svůj prostor. Cítit se komfortně před okem počítače tedy znamená projít tím samým výcvikem jako televizní moderátor. Pojďme na to! – Základní pravidla práce před kamerou: posed, mimika, gesta, rekvizity, kam se dívat,práce s „neviditelným“publikem – Hlas před kamerou a před mikrofonem, výslovnost a cvičení na rozmlouvání, práce s trémou – Příprava na online „vysílání“ = dramaturgická příprava televizního pořadu

Podrobnější informace

Cílová skupina: pedagogové všech druhů škol a školských zařízení.

Detaily akce

Číslo akce: AK04521
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 13. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 13. 4. 2021 – 12:30
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 13. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 9. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Lektor: Mgr. Jarmila Skopalová

Na akci se nelze přihlásit.