Popis vzdělávací akce

Obsah: 1. Základní hygienické požadavky při činnostech epidemiologicky závažných 2. Postupy zajišťující bezpečnost potravin 3. Hygienická opatření vzhledem ke COVID – 19 4. Postupy při vypracování systému kritických bodů 5. Diskuse Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen. Přednáška je zaměřena na kontrolu (aktualizaci) stávajících systémů kritických bodů ve školních jídelnách a oživení znalostí v oblasti hygieny provozu.

Detaily akce

Číslo akce: AK04525
Akreditace: neakreditováno
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 30. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 30. 4. 2021 – 13:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 30. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
Lektor: Bc. Jarmila Čožíková