Akční text

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA_certifik. lektorka s zkouškami NÚV/MŠMT/NIDV pro společné vzdělávání

Popis vzdělávací akce

Cílem tohoto vzdělávacího programu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání. Budeme si společně povídat o tom, jak nastavit efektivní spolupráci s AP, jak komunikovat, jaké jsou kompetence AP, jak nastavit klima ve škole, tak, aby všichni pochopili důležitost personálního podpůrného opatření asistenta pedagoga, dokázali s ním spolupracovat a využívat tuto podporu ve prospěch celé třídy. Seminář je zaměřen na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci pedagoga s asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky s potřebou tohoto podpůrného opatření. Cílová skupina: ZŠ, (MŠ, AP)

Podrobnější informace

•lektorka speciálně pedagogických a sociálně psychologických témat s dlouholetou pedagogickou praxí v oblasti běžného i speciálního školství,•certifikovaná lektorka s absolvovanými závěrečnými zkouškami NÚV/MŠMT/NIDV pro společné vzdělávání,•lektorské vedení, příprava a metodologie seminářů od roku 2003 v oblasti prevence rizikového chování, sociálních, zdravotních věd, psychologie a pedagogiky, speciální pedagogiky, time management, leadership a projektové řízení – lektor ve Studiu pedagogiky.

Detaily akce

Číslo akce: AK04535
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 890 Kč
Termín akce od: 3. 5. 2021 – 13:00
Termín akce do: 3. 5. 2021 – 16:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 3. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová MBA

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.