Popis vzdělávací akce

Podíváme se na úkoly, které nám vyplývají ze školského zákona i z úpravy dané vyhláškou o společném vzdělávání. Probereme pravidla financování, povinného předškolního vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zabrouzdáme do správního řízení a distančního vzdělávání. Dotkneme se nejčastěji řešených problémů, na které v praxi předškolního vzdělávání narážíte.

Podrobnější informace

Akreditovaný webinář realizovaný v režimu 90 min. přednáška, 30 min. přestávka.

Detaily akce

Číslo akce: AK04538
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 950 Kč
Termín akce od: 14. 4. 2021 – 08:00
Termín akce do: 14. 4. 2021 – 12:45
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 14. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
Lektor: JUDr. Hana Poláková

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš e-mail uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.