Akční text

Termín: rozděleno do dvou dnů po 4 hodinách 17.5. a 19.5.2021 od 12.30 - 16.30 hod.

Popis vzdělávací akce

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování a přístupu ke vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, a především pak s typickými způsoby jeho komunikace a formou vztahových reakcí. Bude představena podrobněji teorie attachmentu a její využívání v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní situace dítěte, naladění se na jeho potřeby, a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím.

Podrobnější informace

Během semináře budou využívány metody zaměřené na rozvoj spolupráce v pedagogickém sboru školy, na rozvoj spolupráce mezi pedagogem, dítětem a rodinou. A také se současně účastníci seznámí s ukázkovými interaktivními metodami pro práci s třídním kolektivem. Cílová skupina: MŠ, ZŠ, DDM, CVČ, ŠD

Detaily akce

Číslo akce: AK04544
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 450 Kč
Termín akce od: 17. 5. 2021 – 12:30
Termín akce do: 19. 5. 2021 – 16:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 17. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 14. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.