Popis vzdělávací akce

Obsah webináře: - stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva. - obecně k matematické pregramotnosti, terminologické vymezení. - základní předmatematické představy: o kvantitě, geometrické představy a množinové představy (třídění, uspořádání, řešení problémů). - základní matematické (početní, číselné) pojmy a operace. - percepční vývoj ovlivňující předpoklad pro přiměřené osvojování matematiky (zrakové vnímání – rozlišování detailů, číslic, orientace v okolí…). - orientace v prostoru a v rovině, PLO orientace, představivost. - orientace v čase, pochopení časových pojmů a posloupností, souvislost dějů i následnost, děj v prostorovýcháměty, činnosti, práce s piktogramy, rituály, „matematické pohádky“ - hodnocení, připomínky a osobní zkušenosti pedagogů

Podrobnější informace

určeno pro pedagogy MŠ

Detaily akce

Číslo akce: AK04563
Akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Cena: 1 250 Kč
Termín akce od: 3. 6. 2021 – 08:00
Termín akce do: 3. 6. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 3. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 27. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Lektor: Mgr. Lenka Bínová