Popis vzdělávací akce

Zřízení příspěvkových organizací podle z.250/2000 Sb. - práva a povinnosti příspěvkových organizací podle z. 250/2000 Sb. - pracovně právní úprava statutárního orgánu ve vztahu ke zřizovateli - další pracovněprávní vztah, stanovení platu, náhrada škody - další pracovně právní povinnosti statutárního orgánu vůči zřizovateli - zřizovací listina a nastavení práv a povinností - další majetkoprávní práva a povinnosti - ochrana majetku, zcizení, nájmy, pojištění - vztah majetku vlastního a zřizovatele - dispozice s majetkem, opravy, rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení - financování majetku zřizovatele, vedení účetnictví, informace z účetnictví pro zřizovatele - úprava veřejných zakázek - vymáhání pohledávek - kontrolní činnost

Detaily akce

Číslo akce: AK04579
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 850 Kč
Termín akce od: 27. 4. 2021 – 13:00
Termín akce do: 27. 4. 2021 – 17:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 27. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: JUDr. Zuzana Machalová

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.