Popis vzdělávací akce

Cílem semináře / webináře je podrobně popsat aktuální systém financování regionálních škol (mateřská, základní, střední škola) a školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) včetně praktických příkladů a řešení konkrétních situací v praxi. Jak s finančním rozpočtem nakládat správně dle aktuální legislativy. Zaměření bude i na správné vyplňování P1c-01, a to včetně pedagogů, kteří konají pedagogickou intervenci. Což je oproti minulému roku úplně pozměněno.

Podrobnější informace

prezenční seminář popř. on-line webinář

Detaily akce

Číslo akce: AK04625
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 1 400 Kč
Termín akce od: 24. 8. 2021 – 09:00
Termín akce do: 24. 8. 2021 – 14:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 24. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 14. 8. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: Ing. Petra Schwarzová