Popis vzdělávací akce

Nakládáte ve své školní jídelně s odpady podle platné legislativy? Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021, mění povinnosti při nakládání s odpady. Na webináři probereme povinnosti původce odpadů, vysvětlíme, jak odpady odděleně soustřeďovat, značit nádoby, vést průběžnou evidenci, ohlašovat do ISPOP, předávat odpady do zařízení. Připomeneme hygienické požadavky při nakládání s odpady včetně biologicky rozložitelných a s odpadními tuky. Dotkneme se zákona o výrobcích s ukončenou životností a navrhovaného zákona o omezení spotřeby plastů. Lektorka Ing. Jana Königová je autorkou knihy Nakládání s odpady ve školních jídelnách.

Detaily akce

Číslo akce: AK04698
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 750 Kč
Termín akce od: 27. 8. 2021 – 09:00
Termín akce do: 27. 8. 2021 – 11:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 27. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 8. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Ing. Jana Königová