Popis vzdělávací akce

1. Zkušenosti účastníků s formativním hodnocením 0,25 hod. 2. Význam zpětné vazby pro osobnostní rozvoj žáků, vliv hodnocení na rozvoj osobnosti žáků 0,25 hod. 3. Základní pojmy: typy, formy školního hodnocení 0,5 hod. 4. Formativní hodnocení a personalistická koncepce rozvoje 0,5 hod. 5. Tři pilíře formativního hodnocení: práce s cíli ve výuce, kritéria hodnocení a jejich význam, popisná zpětná vazba • Cíle a způsoby hodnocení • Popisný jazyk • Kritéria hodnocení 4 hod. 6. Sebehodnocení žáků jako nezbytná součást hodnocení podporujícího učení, aneb „assessment as learning“ 1 hod. 7. Formativní hodnocení v procesu výuky 1 hod. 8. Shrnutí a evaluace

Podrobnější informace

pro šablony

Detaily akce

Číslo akce: AK04701
Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Cena: 0 Kč
Termín akce od: 30. 8. 2021 – 08:30
Termín akce do: 30. 8. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 30. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 25. 8. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Elišky Přemyslovny 10
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Eva Čadová

Na akci se nelze přihlásit.