Popis vzdělávací akce

Víte, jakou roli zastává speciální pedagog ve škole a v čem konkrétně vám může pomoci? Vysvětlíme si, jak konkrétně aplikovat podpůrná opatření u jednotlivých typů postižení. Specifikujeme fungování poradenského systému.

Podrobnější informace

Role speciálního pedagoga ve škole a aplikace podpůrných opatření.

Detaily akce

Číslo akce: AK04710
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 15. 6. 2021 – 09:00
Termín akce do: 15. 6. 2021 – 12:15
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 15. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 11. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová Ph.D.

Na akci se nelze přihlásit.