Popis vzdělávací akce

Obsahem semináře je: •Legislativa pro školní knihovny – status školní knihovny, knihovní a provozní řád•Zpracování fondů a provoz – infomační systémy k evidenci fondu a výpůjční protokol, stavění fondu, akvizice• Informační gramotnost, citační etika, informační zdroje – volné a licencované informační zdroje, pravidla nakládání s informacemi z hlediska autorského zákona• Příprava k maturitě z literatury – možnosti pomoci studentům, příklady dobré praxe •Metodická pomoc Centra pro školní knihovny

Podrobnější informace

Seminář je určen pro pracovníky školní knihovny středních škol. Účastníci se seznámí se systémem metodické pomoci školním knihovnám, metodami provozu knihovny a zpracování fondů a definicí funkcí školní knihovny v organismu školy.

Detaily akce

Číslo akce: AK04723
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 750 Kč
Termín akce od: 26. 8. 2021 – 09:30
Termín akce do: 26. 8. 2021 – 12:00
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 26. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 26. 8. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Bc. Edita Vaníčková, metodik Centra pro šk. knihovny, vedoucí Ped. knihovny J. A. Komenského v Praze

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.