Popis vzdělávací akce

Obsahem semináře je: •současná tvorba pro děti a mládež, oceňované knihy vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ•tvorba seznamu doporučené četby, volba žánrů a témat•inovativní formy práce se čtenářským deníkem a tvorby záznamu do čtenářského deníku

Podrobnější informace

Seminář je určen pro učitele českého jazyka 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ. Během semináře se účastníci seznámí s příklady dobré praxe, definují si funkci čtenářského deníku a možnostmi inovativního přístupu k jeho tvorbě.

Detaily akce

Číslo akce: AK04724
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 750 Kč
Termín akce od: 30. 8. 2021 – 09:30
Termín akce do: 30. 8. 2021 – 12:00
Rozsah hodin: 3hod.
Termín začátku akce: 30. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 30. 8. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Bc. Edita Vaníčková, metodik Centra pro šk. knihovny, vedoucí Ped. knihovny J. A. Komenského v Praze

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.