Popis vzdělávací akce

Obsahem semináře tentokrát budou pracovněprávní aspekty společného vzdělávání: - školský zákon a vyhláška o společném vzdělávání - novelizace účinné pro rok 2020 a 2021 - související novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - rozsah přímé pedagogické činnosti a dopad novely do přespočetných hodin - jak na pracovní dobu asistenta pedagoga

Podrobnější informace

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.

Detaily akce

Číslo akce: AK04870
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 26. 8. 2021 – 08:30
Termín akce do: 26. 8. 2021 – 13:15
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 26. 8. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 15. 8. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: JUDr. Hana Poláková