Aplikace správního řádu na základních a středních školách

Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 13:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Naďa Zhořová, tel: + 420 543 426 068, e-mail: zhorova@sssbrno.cz

Účastníci semináře se budou orientovat v právní úpravě správního řízení, užívat správné postupy již před zahájením správního řízení. Získají potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci ustanovení správního řádu na případy typické pro základní a střední školy.

  • Rozhodování ředitele školy podle školského zákona,
  • použití správního řádu při rozhodování ředitele školy, kdy postupovat podle správního řádu a kdy nikoliv,
  • vlastní správní řízení - zahájení řízení, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, přerušení řízení, zastavení řízení, spis, protokol a jejich náležitosti, doručování dle správního řádu, překážky při doručování,
  • účastníci řízení – zaměřeno zejména na případy, kdy účastníkem řízení je nezletilé dítě,
  • základní otázky přijímacího řízení do základních škol a středních škol – odklad povinné školní docházky, převedení na jinou ZŠ, SŠ, opakování ročníku aj., zdůvodnění správných postupů,
  • aktuální problémy z praxe a možnosti řešení, dotazy, diskuse.

Ředitelům škol a školských zařízení.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 13:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 15:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2020, 09.00 - 12.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png