Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I. a II.

Termíny konání
10. a 3. 2020, 09:30 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel: 543 426 063

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte I.

První část dvoudílného semináře. Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy jak prostřednictvím dětské kresby mohou reagovat na potřeby dítěte a bude – li nutné, směrovat dítě na pomoc specialisty.

Přehled témat výuky:
• Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte.
• Kvalita jemné motoriky – porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace, příčiny grafomotorických poruch, kresba a prostorová orientace, představivost, pozornost).
• Schopnost vnímat prostorové vztahy.
• Vizuální představivost – horizontální – vertikální – perspektivní tj. kreslí, to co zná).
• Vizuální realizmus – věková kategorie.
• Význam barev – barva a módní trend
• Dětské barvy

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte II.

Seminář obsahově navazuje na jeho první část. Dětská kresba je ukazatelem jeho vývoje, grafomotorických schopností, kvality vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa kolem sebe – je ukazatelem jeho připravenosti, radosti, ale i vývojové nedostačivosti. Na semináři lektorka upozorňuje pedagogické pracovníky, jak reagovat na potřeby dítěte a bude-li nutné, pak směrovat dítě na pomoc specialisty, jež se bude zabývat jeho potřebami.

Obsah:
• vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte (úroveň emocionální, percepční, motorická, komunikační, mentální)
• kvalita jemné motoriky (držení psacího náčiní, porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace – propojení vnímání s pohybem) příčiny grafomotorických poruch), kresba a psychomotorické poruchy (nejistota, bojácnost, úzkostnost, zakrývání kreseb, gumování); kresba a prostorová orientace, představivost

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání
10. a 3. 2020, 09:30 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
17. 3. 2020, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
19. 3. 2020, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
20., 21. , 25., 26. a 27. 3. 2020
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png