Dítě, žák, student s mentálním postižením

Termín konání
9. 6. 2020, 8:30 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková, tel: + 420 543 426 038, e-mail: souckova@sssbrno.cz

Seznámení s problematikou v celé šíři - příčiny vzniku, klasifikace, stupeň postižení, osobnost jedince s mentálním postižením - lékařská péče-častá onemocnění doprovázející mentální postižení, ranná intervence, školská poradenská zařízení - práce s rodinou - předškolní vzdělávání - povinné školní vzdělávání - střední vzdělávání - alternativní přístupy ve vzdělávání, inkluze.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
9. 6. 2020, 8:30 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
9. 6. 2020, 9:00 - 15:00 hod
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png