Financování regionálního školství aktuálně

Termíny konání: 16. 11. 2019, 8:30 - 13:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Jana Daňková, tel: + 420 543 426 029, e-mail: dankova@sssbrno.cz

Dozvíte se nejen legislativní pozadí reformy, ale i jaké bude mít reforma konkrétní dopady na váš rozpočet školy. Seznámíte se s možnostmi jak efektivně nastavit vzdělávací proces a také jak nechybovat ve výkazech, které jsou důležitým podkladem pro získání finančních zdrojů. Cílem semináře je podrobně popsat systém financování regionálních škol (mateřská, základní, střední škola) a školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) včetně praktických příkladů a řešení konkrétních situací v praxi.

Pro účastníky se zájmen o legislativní pozadí reformy systému financování regionálních škol (mateřská, základní, střední).

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png