Jazykové kurzy AJ, NJ, RJ

Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

 

Německý jazyk: Ing. Michal Slezák, tel: + 420 543 426 052 nebo 733 585 873, e-mail: slezak@sssbrno.cz
Anglický jazyk: Mgr. Ludmila Jarošová, tel: + 420 543 426 028, e-mail: jarosova@sssbrno.cz
Ruský jazyk: Ing. Michal Slezák, tel: + 420 543 426 052 nebo 733 585 873, e-mail: slezak@sssbrno.cz

Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím: Ivana Suchánková, tel: + 420 543 426 036, e-mail: suchankova@sssbrno.cz
Poslední volné místo v konverzačním kurzu AJ s rodilým mluvčím!

Ve školním roce 2019/2020 budeme opět otevírat jazykové kurzy AJ, NJ a RJ různých úrovní v počtu 56, 60, případně 32 vyučovacích hodin. Kurzy budou zahájeny od října 2019.
Pro více informací kontaktujte výše uvedené garanty.
Kurzy mají akteditace MŠMT a bude možné hradit ze "ŠABLON"!
V případně zájmu budeme jednotlivé jazykové kurzy otvírat i na našich pobočkách v Blansku, v Hodoníně, ve Vyškově a ve Znojmě. Neplatí pro Konverzační kurz AJ!

Kurzy jsou určeny všem pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit svoje jazykové znalosti.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termín konání: 27. 09. 2019, 12.00 - 16.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, 2. patro, aula
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 15. 10. 2019, 9:00 - 14:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png