Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé

Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, tel: + 420 543 426 036, e-mail: suchankova@sssbrno.cz

Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím.
Rozsah: jedna dvouhodinová lekce týdně (15:15 - 16:45), celkem 60 vyučovacích hodin.
Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenčního rámce B1.
 

Určeno pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png