Mediální výchova

Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, tel: + 420 543 426 036, e-mail: suchankova@sssbrno.cz

Seminář pod vedením Mgr. Michala Kaderky (Gymnázium Na Zatlance) nám ukáže význam rozlišování sledování masmédií, času věnovanému této aktivitě, schopnosti správně zpracovávat různé typy informací. Na konkrétních materiálech ilustrovat možnosti, které jsou pro tuto oblast vhodné. Současná společnost je často definována jako informační společnost. Množství informací, které nás obklopují, vyžaduje, aby jejich příjemce je byl schopen v různých formách efektivně zpracovávat a správně využívat. Mediální informace se staly součástí života dospělých i dětí. V mnohém přinesly velký pokrok a užitečné poznatky, ale také mnoho dezinformací a ovlivnily negativně společenský, osobní i rodinný život lidí. Zvláště nebezpečné jsou pro děti a mládež, která nedokáže rozlišit skutečnost od smyšlených a často hrubých projevů. V rámci výuky na základních i středních školách je třeba, aby se učitelé otázkami médií zabývali a snažili se ovlivnit, jak rozlišovat dobré, špatné i nebezpečné informace.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 13:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 15:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2020, 09.00 - 12.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png