Ohrožené dítě a jeho včasná detence ve školním prostředí

Termín konání: 25. 04. 2019, 8:30 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková : +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Definice „ohroženého dítěte“ - příznaky a projevy
Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině – základní psychické potřeby dítěte, význam sociálního prostředí dítěte pro saturaci základních psychických potřeb dítěte, funkční vs. dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory, rizikový rodič a rizikové dítě, psychická deprivace dítěte, jak ji rozpoznat.
Právní aspekty „ohroženého dítěte“ – Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestněprávní úprava týrání, zneužívání a zanedbávání, právní normy upravující oprávnění a povinnosti pedagogů ve vztahu k případu ohroženého dítěte.
Monitorování ohrožených dětí – metodické doporučení.
Následná péče o ohrožené děti a síť odborné pomoci – sociálně-právní ochrana dítěte, úloha zdravotnických pracovníků, školní poradenské pracoviště, klinický psycholog, NNO – neziskové organizace.

Poslední novinky

Studia pro rok 2019 - 2020

Přejeme Vám krásné letní prázdniny.
Těšíme se na další příjemnou spolupráci v novém školním roce 2019/2020.
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png