Poruchy osobnosti a Poruchy chování

Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Minika Součková: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Semináře jsou bez akreditace! Pozor! Poslední volná místa.

Hlaste se elektronicky přes naše webové stránky.

 

Lektor: PhDr. Andrej Drbohlav

stránky lektora

Poruchy osobnosti 26. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od ranného dětství, které mnohdy vedou k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Bude poukázáno na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces a terapii. Budou představeny jednotlivé poruchy osobnosti v příkladech.

Poruchy chování 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Představení vybraných příkladů problémového chování od narození do 10 let věku dítěte. Jak důležitý je strach, stres, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt, či prohra v procesu zrání seberegulujících vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperkorektní výchovný postup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (ADHD-C,ADHD-H), roztržité (ADHD-I), vzdorovité (ODD), či vzteklé a agresivní (IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivné s nimi výchovně případně terapeuticky pracovat.

Seminář je určený znejen školním metodikům prevence a výchovným poradcům, ale všem pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png