Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ

Termín konání
Termín konání: 8. 4., 10. 4., 24. 4. a 26. 4. 2019
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Simandelová, tel: + 420 534 426 063, e-mail: simandelova@sssbrno.cz

Jedná se o studium, které se realizuje jako průběžné vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vede k prohloubení stávající kvalifikace pedagogických pracovníků v předškolních zařízeních. Tato vzdělávací akce je určena učitelkám mateřských škol, které budou vzdělávat děti méně než tříleté. Vzdělávací akce bude probíhat v souladu se standardy MŠMT v rozsahu 24 vyučovacích hodin, 20 hod. teorie v SSŠ Brno a 4 hodiny praxe na vybrané mateřské škole, která má zkušenosti s prací s dětmi méně než tříletými. Účastníci obdrží na závěr osvědčení, bude-li splněn limit 80 % docházky. KUrz je možné hradit i ze šablon.

Studium obsahuje následující témata:

  • úvod do problematiky
  • fyzický a psychický vývoj dítěte
  • podmínky vzdělávání
  • spolupráce s rodiči
  • metody a formy vzdělávání
  • praktická část

Seminář je určen pro pracovníky z MŠ.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png