Právní poradna

Termíny konání: 31. 10. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Simandelova, tel: + 420 543 426 063, e-mail: simandelova@sssbrno.cz

Seminář ke školské problematice s JUDr. Polákovou, kdy se budeme věnovat aktuálním změnám v oblasti právních předpisů vztahujícím se ke školám a školským zařízením. Účastníci semináře si připomenou a aktualizují platnost a zrušení některých právních předpisů. Získají také aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti právních předpisů, týkajících se školství.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

Termíny konání: 31. 10. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 25. 10. 2019, 9:30 - 14:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 14. 11. 2019, 9:00 - 13:00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png