Průřez personalistikou pro vedoucí pedagogické pracovníky

Termín konání
Termíny konání: 10. 12. 2019, 09:00 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ing. Dagmaz Simandelová, tel: + 420 543 426 063, e-mail: simandelova@sssbrno.cz

Cílem semináře je získat přehled o hlavních personalistických činnostech, představu o tom, jak může vypadat profesionálně vedená personalistika. Prakticky si vyzkoušet: analýzu došlého životopisu, přijímací pohovor, hodnoticí pohovor.
Obsah - podrobný přehled témat výuky:
1.Blok
• Úvod
• Proč nepodceňovat personalistiku?
• Co jsou to kompetence a k čemu jsou personalistům dobré
• Profesionální proces náboru a výběru nové(ho) kolegy(ně)
2. Blok
• Efektivní vedení výběrového pohovoru
• Jak nehodit nováčka do vody – efektivní adaptace po nástupu do práce
3. Blok
• Co všechno a jak na práci podřízených hodnotit?
• Příprava a vedení hodnotících pohovorů
• A jak toto hodnocení ideálně promítnout i do odměňování?
4. Blok
• Možnosti motivování tam, kde není peněz nazbyt
• Co obnáší skutečná péče o zaměstnance
• Ukončování pracovních úvazků
• Závěr

Seminář je určený vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání
10. a 3. 2020, 09:30 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
17. 3. 2020, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
19. 3. 2020, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
20., 21. , 25., 26. a 27. 3. 2020
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png