Rodina a škola

Termíny konání: 17. 01. 2020, 09:00 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Simandelová, tel: + 420 543 426 063, e-mail: simandelova@sssbrno.cz

Témata:
• Formy interakce rodina versus škola.
• Typy rodin, funkčnost rodiny, modely rodinné výchovy.
• Možnosti vtažení rodičů do života školy.
• Komunikace s rodiči problémových dětí.
• Aktivní naslouchání.
• Formy komunikace.
• Verbální a neverbální komunikace.
• Nácvik optimální komunikace s rodiči a navázání spolupráce.

Účastníci:
• získají nové poznatky o formách interakce rodiny a školy,
• získají přehled o typech rodin a modelech rodinné výchovy,
• si osvojí komunikační dovednosti v oblasti navázání spolupráce školy s rodiči,
• si prakticky vyzkoušejí nácvik optimálních způsobů komunikace.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 10. 12. 2019, 09:00 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 17. 01. 2020, 09:00 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png