Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT

Termíny konání: 17. 1. 2020, 12:00 - 18:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova Q, místnost Q16, 1. patro
Kontaktní osoba

Mgr. Hana Knapová, tel: + 420 543 426 026, e-mail: knapova@sssbrno.cz

POZVÁNKA
Přihlašujte se prosím zde: http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy
Číslo akce: AK03229

Cílem teoretické části bude seznámit účastníky se základními principy 3D grafiky.
Účastníci se dozví: jaké modely jsou v počítači používány pro uchovávání prostorových objektů (objemové vs. povrchové reprezentace), jak se tyto modely využívají při zobrazovaní prostorových scén, které světelné zdroje se nejčastěji používají v 3D programech, jak fungují základní globální zobrazovací metody (ray tracing, ray casting), jak se řeší viditelnost a vzájemné překrývání objektů ve scéně, na jakém principu jsou založeny metody využívané při realistické vizualizaci (textury, metody stínování těles), jaký software je dostupný pro 3D grafiku a zhlédnou ukázky praktického využití.
Praktické ukázky:
1. Práce v konkrétním software – určeno zejména pro učitele Informatiky.
2. Jak používat 3D modely ve výuce – určeno pro ICT koordinátory a učitele různých aprobací.

Seminář je určen všem koordinátorům ICT.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 13:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 15:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2020, 09.00 - 12.00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png