Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce ZŠ

Termín konání: 16. 9. 2019, 13.00 - 17.15 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková, tel: + 420 534 426 038, e-mail: souckova@sssbrno.cz

Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, co je osobní asistence).
Role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga.
Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga).
Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu.
Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu.
Vnímání partnera v pedagogickém procesu.
Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem.
Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem.
Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem.
Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem.
Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga.
Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady.

Akce je určena všem pedagogickým pracovníkům a jejich asistentům.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 10. 12. 2019, 09:00 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 17. 01. 2020, 09:00 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png