Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Jana Daňková, tel: + 420 543 426 029, e-mail: dankova@sssbrno.cz

Účastníci se seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci, zaktualizují si své dosavadní vědomosti a dovednosti z této oblasti, prakticky si vyzkoušejí jednotlivé úkony konkrétního zranění, pokusí se o ošetřování nejčastějších úrazů ve škole, naučí se, jak zachraňovat život. Získají také nové poznatky z oblasti prevence.

Účastníci se seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png