Zvyšování finanční gramotnosti na středních školách

Termíny konání
9. 3., 23. 3. a 6. 4. 2020, 09:00 - 14:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Eva Prokešová, tel: + 420 543 426 056, e-mail: prokesova@sssbrno.cz

Záměrem projektu je poskytnut středoškolským učitelům teoretické a praktické vědomosti týkající se významu a funkce finančního trhu, jako nedílné součásti finančního systému a ekonomiky. Jeho cílem je poskytnout zúčastněným pedagogům nezbytné poznatky a vědomosti využitelné při výuce a inovacích celé řady ekonomických předmětů, jež s finančními trhy, resp. s finančními nástroji či finančními institucemi ať už přímo, či jinak souvisejí. Jak dokladuje obsahová náplň navrhovaných jednotlivých seminářů, tak je zřejmé, že i když programová náplň této vzdělávací akce vychází z poznatků ekonomické teorie, tak jsou její semináře velice prakticky zaměřeny na specifické vlastnosti jednotlivých investičních nástrojů a způsoby možné realizace fin. investic.

Lektoruje prof. Ing. Oldřich Rejnuš, uznávaný lektor v oblasti investic, profesor Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Jeho přednášky jsou hojně navštěvované a velmi přínosné i pro laickou veřejnost. Je autorem ojedinělé publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů  s názvem „Finanční trhy“. Účastníci vzdělávací akce obdrží zdarma na školu 1 výtisk této publikace, která by měla sloužit příslušné škole pro rozvoj pedagogiky v dané oblasti a 3 kusy učebnice (pro každou zúčastněnou školu) pro následnou výuku středoškolských studentů Finanční trhy- učebnice s programem na generování cvičných testů.

Obsah semináře:
1. Specifické faktory výuky „Finančních trhů“ na středních školách
2. Finanční instituce, jejich produkty a služby
3. Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice
4. Klasické investiční instrumenty
5. Finanční deriváty

Seminář je orčený pro pedagické pracovníky ze středních škol.

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání
10. a 3. 2020, 09:30 - 13:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
17. 3. 2020, 09:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání
19. 3. 2020, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
20., 21. , 25., 26. a 27. 3. 2020
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png