Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Hygienické minimum On-line 2hod. AK04317 Přihlásit
Vzdělávání lektorů - Badatelská výuka pro děti v MŠ a ZŠ On-line 4hod. AK04312 zobrazena
Studium pro asistenty pedagoga 3/2021 Brno, Hybešova 15 120hod. AK04157 Přihlásit
Únikové hry a další schovávačky - aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá On-line 1hod. AK04382 Přihlásit
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK04399 Přihlásit
Dokumentace v MŠ On-line 8hod. AK03935 Přihlásit
Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací On-line 6hod. AK04175 Přihlásit
Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách On-line 5hod. AK04390 naplněna
PhDr. Pekařová - Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme On-line 3hod. AK04211 naplněna
Rozvoj gramotností napříč předměty On-line 3hod. AK04005 Přihlásit
Rozvíjení čtenářských dovedností dramatickou výchovou On-line 8hod. AK04374 Přihlásit
Experimenty na doma On-line 2hod. AK04401 Přihlásit
Využití online aplikací v MŠ – prakticky On-line 1hod. AK04383 Přihlásit
Využití asertivity v komunikaci s rodiči_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK04174 Přihlásit
iKAP II Práce s žáky s PAS ve škole_pro AP_zdarma_Mgr. Žampachová On-line 4hod. AK04345 naplněna
LABy – aktvity SMART výukového softwaru On-line 2hod. AK04275 Přihlásit
Didaktický zásobník pro učitele angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni ZŠ On-line 8hod. AK03427 Přihlásit
Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím příběhů se sociální tematikou-AKREDITOVÁNO On-line 8hod. AK04324 Přihlásit
Hospitace ředitelky mateřské školy On-line 8hod. AK04194 naplněna
Novela zákona o pedagogických pracovnících On-line 4hod. AK04386 naplněna
Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK03983 Přihlásit
René Müller - Paměť na krátko, jak uchopit průběžné informace a to i ve stresu On-line 3hod. AK04254 Přihlásit
iKAP II Práce s žáky s PAS ve škole_pro AP_zdarma_Mgr. Žampachová On-line 4hod. AK04352 naplněna
Oznamovací povinnost učitele On-line 2hod. AK04366 Přihlásit
Integrální leadership I. On-line 5hod. AK04418 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?