Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Videokonference Google Meet On-line 2hod. AK04229 Přihlásit
QR kódy kolem nás On-line 1hod. AK04268 Přihlásit
Učíme distančně II. - sdílení dobré praxe pro 1. stupeň ZŠ On-line 2hod. AK04237 Přihlásit
Komiks ve vyučování On-line 4hod. AK04098 Přihlásit
MS Excel – základy práce Brno, Hybešova 15 10hod. AK04246 Přihlásit
Vytváření pracovního listu ve SMART Notebooku On-line 2hod. AK04269 Přihlásit
Možnosti aktivizace žáků nejen při online výuce On-line 2hod. AK04233 Přihlásit
Polytechnika a zájmové vzdělávání Dlouhá 39, Pohořelice 8hod. AK03623 Přihlásit
Nástroje ICT vhodné pro žáka s SVP On-line 4hod. AK04136 Přihlásit
Centrální správa mobilních zařízení a chromebooků On-line 2hod. AK04235 Přihlásit
Polytechnická výchova – práce s materiálem ve školní družině Brno, Hybešova 15 8hod. AK03737 Přihlásit
Centrální správa mobilních zařízení a chromebooků On-line 2hod. AK04236 Přihlásit
Hrajeme si v matematice (nejen) na 1. stupni ZŠ - webinář On-line 4hod. AK04263 Přihlásit
YouTube ve vzdělávání On-line 2hod. AK04004 Přihlásit
Možnosti aktivizace žáků nejen při online výuce On-line 2hod. AK04234 Přihlásit
LABy – aktvity SMART výukového softwaru On-line 2hod. AK04275 Přihlásit
Výroba smysluplných pomůcek do matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK04125 Přihlásit
Základy prevence chorob pohybového aparátu v souvislosti s využíváním ICT Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK03878 Přihlásit
Brno žije ELIXÍREM Brno, Hybešova 15 5hod. AK03788 zobrazena
Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti Brno, Hybešova 15 8hod. AK03690 Přihlásit
Objevujeme v matematice - webinář on-line 3hod. AK04262 Přihlásit
Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví II Brno, Hybešova 15 5hod. AK03860 Přihlásit
Matematická gramotnost – GeoGebra ve výuce matematiky Hodonín, Horní Valy 2 16hod. AK04232 Přihlásit
Polytechnická výchova v mateřské škole Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04026 Přihlásit
SPU – Ach ta matematika, jsem dyskalkulik (6. – 9. roč. ZŠ) Brno, Hybešova 15 5hod. AK03753 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?