Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Úvod do 3D modelování a jeho možnosti On-line 3hod. AK04644 Přihlásit
3D modelování v softwaru OpenSCAD On-line 3hod. AK04645 Přihlásit
Úvod do 3D modelování a technického kreslení v softwaru Fusion 360 On-line 3hod. AK04646 Přihlásit
Úvod do vizuálního 3D modelování v softwaru Blender On-line 3hod. AK04647 Přihlásit
Polytechnika a zájmové vzdělávání Dlouhá 39, Pohořelice 8hod. AK03623 Přihlásit
Matematická gramotnost – Společné vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04148 Přihlásit
Co je v hlavě, to se počítá Brno, Hybešova 15 8hod. AK04650 Přihlásit
Čeština bez papíru Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04329 Přihlásit
Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04628 Přihlásit
Výroba smysluplných pomůcek do matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK04125 Přihlásit
Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK03532 Přihlásit
Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty Brno, Hybešova 15 5hod. AK03533 Přihlásit
Hola, hola, škola volá (Hravá propedeutika matematických představ) Brno, Hybešova 15 6hod. AK04869 Přihlásit
Jak motivovat v hodinách chemie Brno, Hybešova 15 8hod. AK04814 Přihlásit
Jak začít ve škole s 3D tiskem On-line 2hod. AK04498 Přihlásit
Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK04112 Přihlásit
Fotografujeme a upravujeme fotografie On-line 4hod. AK04411 Přihlásit
Vytváření - Polytechnická výchova Brno, Hybešova 15 8hod. AK04827 Přihlásit
Děti s poruchami učení a jinými potížemi v matematice On-line 4hod. AK04871 Přihlásit
Základy prevence chorob pohybového aparátu v souvislosti s využíváním ICT Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK03878 Přihlásit
Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci s SPU, diferencovaná výuka) On-line 4hod. AK04858 Přihlásit
Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03981 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?