Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
MS Excel – pro mírně pokročilé On-line 8hod. AK04259 Přihlásit
Matematická gramotnost – GeoGebra ve výuce matematiky Hodonín, Horní Valy 2 16hod. AK04232 Přihlásit
SPU – Ach ta matematika, jsem dyskalkulik (6. – 9. roč. ZŠ) Brno, Hybešova 15 5hod. AK03753 Přihlásit
Bc. Zdeněk Krákora_Hra – jak využít herní princip – hry deskové a přenesení do praxe On-line 3hod. AK04537 Přihlásit
Aktivizační metody a formy výuky On-line 4hod. AK04545 Přihlásit
Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky Brno, Hybešova 15 5hod. AK03532 Přihlásit
Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty Brno, Hybešova 15 5hod. AK03533 Přihlásit
Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti Brno, Hybešova 15 8hod. AK03690 Přihlásit
Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Brno, Hybešova 15 8hod. AK04303 Přihlásit
Zpracování videa (zaměřeno na iMovie) On-line 4hod. AK04413 Přihlásit
Polytechnická výchova z pohledu praktika 2 – podpora badatelství On-line 8hod. AK03691 Přihlásit
Microsoft Windows 10 Brno, Hybešova 15 10hod. AK03314 Přihlásit
Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze On-line 8hod. AK04563 Přihlásit
Nové nápady do polytechnické výchovy ZŠ Holzova 8hod. AK03827 Přihlásit
Polytechnika a zájmové vzdělávání Dlouhá 39, Pohořelice 8hod. AK03623 Přihlásit
Matematická gramotnost – Společné vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04148 Přihlásit
Čeština bez papíru Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04329 Přihlásit
Jak začít ve škole s 3D tiskem On-line 2hod. AK04498 Přihlásit
Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK04112 Přihlásit
Fotografujeme a upravujeme fotografie On-line 4hod. AK04411 Přihlásit
Základy prevence chorob pohybového aparátu v souvislosti s využíváním ICT Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK03878 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?