Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
I KAP JMK II_Dítě/žák/student s mentálním a kombinovaným postižením ve škole_pro AP_zdarma On-line 4hod. AK04238 naplněna
Kariérové poradenství pro SŠ_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK03662 Přihlásit
Puberta postrach rodiny - PhDr. Lidmila Pekařová On-line 3hod. AK04110 Přihlásit
Úspěšně do školy - Metoda dobrého startu Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 16hod. AK04018 Přihlásit
Typy temperamentu a způsoby vyjádření lásky On-line 3hod. AK03987 Přihlásit
Třída plná pohody I. on-line 4hod. AK04272 Přihlásit
Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu spec. pedagoga On-line 2hod. AK03910 Přihlásit
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH Brno, Hybešova 15 8hod. AK03942 Přihlásit
Zážitkové techniky v protidrogové prevenci Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03653 Přihlásit
Asistent pedagoga ve výuce - z pohledu školního speciálního pedagoga On-line 2hod. AK03974 Přihlásit
Motorika a hry na rozvoj motoriky Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03800 Přihlásit
Pedagogické dovednosti učitelky MŠ II. – Integrovaná tem. výuka a tem. plánování Brno, Hybešova 15 8hod. AK03407 Přihlásit
Stresové situace a Prevence syndromu vyhoření pro učitelky MŠ On-line 4hod. AK04034 Přihlásit
Školní metodik prevence na škole Brno, Hybešova 15 6hod. AK03870 Přihlásit
Společné vzdělávání prakticky I. Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04067 Přihlásit
Rozvoj předmatematických dovedností v MŠ pomocí Hejného metody On-line 3hod. AK04185 Přihlásit
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství On-line 2hod. AK03938 Přihlásit
Pedagogické dovednosti učitelky MŠ III. – Individualizace v MŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03408 Přihlásit
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění obtíží, AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK03761 Přihlásit
Supervize ve škole aneb Rozvoj profesionality učitelů On-line 3hod. AK04172 Přihlásit
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - práce s knihou Pohádky do dlaních vepsané On-line 5hod. AK04219 Přihlásit
Hra a její využití v MŠ a ZŠ k rozvoji kooperace On-line 6hod. AK04273 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03082 naplněna
Agrese a její řešení Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03867 Přihlásit
Rozvoj emoční inteligence u dětí Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 5hod. AK03628 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?