Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Právo, dokumentace a legislativa ve školství - školní řád v otázkách a odpovědích On-line 2hod. AK04209 Přihlásit
Práva a povinnosti SŠ a PO JMK ve vztahu ke zřizovateli On-line 4hod. AK04579 Přihlásit
Dokumentace v MŠ On-line 8hod. AK04431 Přihlásit
Přijímání žáků do MŠ, ZŠ a změny spojené s Covidem On-line 3hod. AK04595 Přihlásit
Zavedení diet do školního stravování snadno a rychle On-line 5hod. AK04444 Přihlásit
Nakládání s odpady ve školní jídelně On-line 2hod. AK04502 Přihlásit
HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování On-line 5hod. AK04525 Přihlásit
Role pověřence pro ochranu osobních údajů v podmínkách školy On-line 3hod. AK04589 Přihlásit
Novela zákona o pedagogických pracovnících On-line 4hod. AK04618 Přihlásit
Změny v RVP ZV On-line 2hod. AK04506 Přihlásit
Ing. Lucie Janotová, Ph.D._Interní audit systému HACCP On-line 2hod. AK04616 Přihlásit
Nakládání s odpady ve školní jídelně On-line 2hod. AK04503 Přihlásit
Novela vyhlášky o FKSP On-line 5hod. AK03896 Přihlásit
HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování Brno, Hybešova 15 5hod. AK04445 Přihlásit
Zařazování do spotřebního koše On-line 2hod. AK04606 Přihlásit
Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování On-line 2hod. AK04601 Přihlásit
Aby dětem ve škole chutnalo Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04463 Přihlásit
Využití INSPIS ŠVP pro SŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03289 Přihlásit
Teambuilding sborovny po návratu žáků do škol On-line 4hod. AK04622 Přihlásit
Právní vědomí ředitele školy On-line 5hod. AK04592 Přihlásit
Hodnocení a hodnoticí pohovory On-line 8hod. AK04362 Přihlásit
Alternativní zdroje financování - webinář on-line 2hod. AK04510 Přihlásit
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích On-line 2hod. AK04585 Přihlásit
Mgr. Alena Strosserová_Řízení školního stravování On-line 3hod. AK04500 Přihlásit
Řízení změn Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK03841 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?