Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Postoje dětských strávníků k výživě a výživová doporučení On-line 2hod. AK04602 Přihlásit
Aktuální financování regionálního školství - Ing. Petra Schwarzová Brno, Hybešova 15 6hod. AK04625 Přihlásit
Provoz školní knihovny na základních školách On-line 3hod. AK04722 Přihlásit
Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04280 Přihlásit
Právní poradna - Pracovněprávní aspekty společného vzdělávání - JUDr. Poláková Brno, Hybešova 15 5hod. AK04870 Přihlásit
Provoz školní knihovny na středních školách On-line 3hod. AK04723 Přihlásit
Vyhláška o školním stravování a její novela On-line 3hod. AK04873 Přihlásit
Nakládání s odpady ve školní jídelně On-line 2hod. AK04698 Přihlásit
Jak na čtenářský deník a seznamy doporučené četby On-line 3hod. AK04724 Přihlásit
Zařazování nových potravin do spotřebního koše podle etiket On-line 2hod. AK04693 Přihlásit
Aktualizace problematiky ochrany osobních údajů v současných podmínkách On-line 3hod. AK04661 Přihlásit
Aby dětem ve škole chutnalo Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04463 Přihlásit
Školní stravování – financování a právní předpisy (+ novela vyhlášky 107/2005 o školním stravování) On-line 2hod. AK04857 Přihlásit
Řízení změn Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04816 Přihlásit
Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Brno, Hybešova 15 6hod. AK04075 Přihlásit
Role pověřence pro ochranu osobních údajů v podmínkách školy On-line 3hod. AK04589 Přihlásit
Finanční řízení škol - Mgr. Pavel Zeman Brno, Hybešova 15 6hod. AK04866 Přihlásit
JUDr. Poláková - Právní poradna Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK04405 Přihlásit
Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04862 Přihlásit
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03986 Přihlásit
Efektivní řízení mateřské školy Brno, Hybešova 15 7hod. AK04788 Přihlásit
Změny v odměňování pedagogických pracovníků od září 2021 Blansko, nám. Svobody 2 4hod. AK04894 Přihlásit
Časté chyby při vedení účetnictví s příklady Brno, Hybešova 15 6hod. AK04754 Přihlásit
Právní poradna Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04402 Přihlásit
Hodnocení a hodnoticí pohovory Brno, Hybešova 15 8hod. AK04362 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?